Kontrollutvalg

Oversikt over utvalgsmedlemmer: 

Johan Solli, AP,  leder                               
Frode Stordal, SP,  nestleder
Rannei Hovde, SP, medlem