Kontrollutvalg

Oversikt over utvalgsmedlemmer: 

                              
Odd Leif Angård, SP, leder
Aud Gjørwad, Dovrelista, nestleder
Rannei Hovde, SP, medlem
Steinar Kveen, H, medlem
Arild Dalseth, medlem