Kontrollutvalg

Oversikt over utvalgsmedlemmer: 

                              
Frode Stordal, SP,  nestleder
Rannei Hovde, SP, medlem