Fellesråd for mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldreråd

Oversikt over utvalgsmedlemmer: 

Lars Tressum, leder - epost: lars.tressum@bbnett.no
John Rykhus, sekretær
Ola Jon Angard
Heidi Kristin Joten
Anne Marie Faldet, kommunens repr.

Anett Haugen/Linda Berntsen, Frivilligsentralen