Fellesråd for mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldreråd (FER)

Oversikt over utvalgsmedlemmer: 

Lars Tressum, - epost: lars.tressum@bbnett.no
Halvard Eskeland, -epost evaaasen@yahoo.no
Ola Jon Angard, -epost: olangard@bbnett.no
Geir Arne Hageland, -epost: gah@funkibator.no
  
Lillian Olsen Fossum, -epost: Lillian.Fossum.Olsen@dovre.kommune.no,  kommunestyrets representant


Sekretærer: 
Anett Haugen, epost: anett.haugen@dovre.kommune.no
Linda Berntsen, epost: linda.berntsen@dovre.kommune.no