Fellesråd for mennesker med nedsatt funksjonsevne og eldreråd (FER)

Oversikt over utvalgsmedlemmer: 

FER
Medlemmer epostadresse
Geir Arne Hageland gah@funkibator.no
Lars Tressum lars.tressum@bbnett.no
Halvard Eskeland evaaasen@yahoo.no
Ola Jon Angard olangard@bbnett.no
Gro Anita Myhren stmyhren@bbnett.no
Lillian Vigenstad, kommunestyrets repr. Lillian.Fossum.Olsen@dovre.kommune.no,
Sekretær: Sissel Rykhus sissel.rykhus@dovre.kommune.no
Varamedlem: Mathias Skrugstad mathias@skrugstad.com
Varamedlem: Steinar Landheim