Dovre kyrkjelege råd

Oversikt over medlemmer 

Fra Dovre sokn:

Guri Ruste
Per Anders Hovelsrud
Anne Britt Roen Eriksen
Marit Reidun Bøe Svestad

Vara: Helle Hundevadt, Hans Ingvald Hovde, Ann Jorunn Storengen, Wenche Håvelsrud, Svein Rune Berg

Fra Dombås sokn:

Johnny Råtrø
Eli Nytrøen Lyngen
Randi Brennhaug
Hanna Mølmen

Vara: Jomund Endre Angard, Knut Arne Berget, Kirsti Vik Hjerkind, Randi Løkken Aspehol, Berit K.Kronberget

Sokneprest: Biskopens representant: Sokneprest Elisabeth Torp. Vara: Prost Birgitte Bentzrød.
Knut Nytun - kommunal representant. Vara - Irene Olsen Aavangen

Valget 2019:
Leiar: Guri Ruste.
Nestleiar: Johnny Raatrø.

Les mer på www.kyrkja.no/dovre