Dovre kyrkjelege råd

Oversikt over medlemmer 

Fra Dovre sokn:

Helle Hundevadt
Jostein Dalslåen
Venche Håvelsrud
Ann Kristin Moldal

Varamedlemmer: Else Karin Stigen, Frode Sten, Elisabeth Margrethe Giertsen Halle

Fra Dombås sokn:

Siw Anita Killi Kvatningen
Inger Pauline Gravem
May Britt Storheil
Gro Anita Myhren

Varamedlemmer: Torill Olaug Killi, Monica Øvstedal, Inga Britt Hovaukholen

Sokneprest: Biskopens representant: 
Knut Nytun - kommunal representant. Vara - Sigrid Ringen

Valget 2023:
Leiar: .
Nestleiar:

Les mer på www.kyrkja.no/dovre