Dovre kyrkjelege råd

Oversikt over medlemmer 

Fra Dovre sokn:

Guri Ruste
Sonja Rykhus
Helle Hundevadt
Hans Ingvald Hovde

Vara: Tove Jenny Qvan, Steinar Landheim, Gudrun U. Rudi, Aud Reidun B. Øien, Ann K.G.Bonsaksen

Fra Dombås sokn:

Steinar Botheim
Stina Cecilie Storhaug
Martin Berg
Anne Lise R. Pettersen

Vara: Randi Brennhaug, Anita D. Frich, Reidun Marie Kveen, Irene O. Aavangen, Liv K. Rise

Sokneprest Daniel Johansson – utnevnt av biskopen
Knut Nytun - kommunal representant

Valgt for 2015:
leiar: Guri Ruste
nestleiar: Steinar Bottheim

Les mer på www.kyrkja.no/dovre