Arbeidsmiljøutvalget

Oversikt over utvalgsmedlemmer:  

Bengt Fasteraune, Ordfører
Halvor Nissen, rådmann
Rune Pettersen, personalsjef
Hovedverneombud Wenche Haugom
tillitsvalgt
tillitsvalgt