Arbeidsmiljøutvalget

Oversikt over utvalgsmedlemmer:  

Astrid Skomakerstuen, Ordfører
Halvor Nissen, rådmann
Rune Pettersen, personalsjef
Hovedverneombud Lillian Olsen
tillitsvalgt
tillitsvalgt