Felles formannskap

Oversikt over utvalgsmedlemmer: 

Dovre:

Guri Ruste, Dovrelista
Anita Frich, Dovrelista
Magne Botten, Dovrelista
Elisabeth Dalum, SP
Fred Arne Hessen, H


Lesja:

Mariann Skotte, SP
Ronald Kikut, SP
Ellen Sørumgard Syse, SP
Gry Sletta, AP
Per Arne Holseth, AP