Kommunevåpenet for Dovre kommune

 

Kommunevåpen Dovre
I sølv en svart moskus med horn i gull. 

Våpenet er tegnet av Einar Skjervold og ble godkjent ved Kongelig resolusjon den 11. juli 1986.

Moskusfeet er drøvtygger og minner både om sau og okse. Den har derfor fått det vintenskapelige navnet Ovibos, som betyr "sauokse".
Det er reist spørsmål om moskusen hører hjemme i vår fauna etter at den ble gjeninført fra Grønland til Dovrefjell i flere omganger. De første 10 dyrene ble hentet og satt ut på Hjerkinn i 1931. Disse fikk så selskap av ytterligere to dyr i 1938. Flokken formerte seg men samtlige dyr forsvant under krigen, sannsynligvis som følge av ulykker og tyvjakt.

I årene 1947-53 ble det på nytt overført 27 moskuskalver fra Grønland til Dovrefjell. Av disse var det neppe mer enn 10 dyr igjen i august 1953. Det er disse 10 dyrene som er opphavet til nåværende Dovrefjell-populasjon.

I perioden 1953-83 ble det født 154 kalver på Dovrefjell, og i juli 1983 ble populasjonen anslått til 36 dyr. Etter kalvingen i 1978 var antallet oppe i 51 dyr som igjen ble redusert til 39 dyr etter lynnedslag.  I de senere år er moskusstammen økt betydelig og er i dag beregnet til ca. 200 dyr.

Det er flere forklaringer på at moskusen ble satt ut nettopp på Dovrefjell. En grunn kan være at naturen på Dovrefjell kan ha en viss likhet med naturen på Øst-Grønland. En annen grunn kan være at fjellområdet er i Statens eie. Moskusens beiteområde ligger innenfor grensene til Dovrefjell Nasjonalpark.

I mer enn 200 år har dette området vært kjent som et botanisk eldorado.

Dovre kommune er eneste kommune som har en fast vill moskusstamme.

For Dovre kommune var det derfor svært naturlig å benytte moskusen i vårt kommunevåpen.

I en uhøytidelig kåring i NRK s program "Nattønsket" ble vårt kommunevåpen kåret til landets fineste kommunevåpen!

 

Om opphavsrett