Ansattoversikt


Helse- og omsorg - Pleie- og omsorgsavdelingen

Ansatte i avdelingen Pleie- og omsorgsavdelingen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Koordinator langtidsavd. Blå 911 24 562
Kreftsykepleier 917 73 189
Lene Fjeld-Gilberg
Konsulent 61 24 20 20
Koordinator korttids-/rehabiliteringsavdeling - Hygienesykepleier 941 34 701
Kjøkkensjef, Fredheim 941 32 991
Koordinator langtidsavdeling Gul 469 19 167
Demenskoordinator (mandag og torsdag) 917 12 486
Ingvild  Sveen
Avdelingsleder 480 67 683
Leder hjemmebaserte tjenester 480 78 638