Ansattoversikt


Pleie- og omsorgsavdelingen

Ansatte i avdelingen Pleie- og omsorgsavdelingen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Koordinator langtidsavd. Blå 911 24 562
Kreftsykepleier 917 73 189
Lene Fjeld-Gilberg
Konsulent 61 24 20 20
Koordinator korttids-/rehabiliteringsavdeling - Hygienesykepleier 941 34 701
Kjøkkensjef, Fredheim 941 32 991
Konsulent
Koordinator langtidsavdeling Gul 469 19 167
Demenskontakt 917 12 486
Ingvild  Sveen
Avdelingsleder 480 67 683
Koordinator hjemmesykepleien 480 78 638
Virksomhetsleder 415 01 865