Ansattoversikt


Pleie- og omsorgsavdelingen

Ansatte i avdelingen Pleie- og omsorgsavdelingen
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Pleie- og omsorgsleder 906 63 667 906 63 667
Finn Bergseth
Koordinator langtidsavd. Blå 911 24 562
Kreftsykepleier 917 73 189
Lene Fjeld-Gilberg
Konsulent 61 24 20 20
Koordinator korttids-/rehabiliteringsavdeling 941 34 701
Kjøkkensjef, Fredheim 941 32 991
Koordinator langtidsavdeling Gul 469 19 167
Koordinator avdeling for demens 469 57 534
Tildelingskontoret 917 12 486
Ingvild  Sveen
Avdelingsleder 480 67 683
Koordinator hjemmesykepleien 480 78 638