Ansattoversikt


Helse- og rehabiliteringsavdeling

Ansatte i avdelingen Helse- og rehabiliteringsavdeling
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
61 24 11 62
Kommunelege 61 24 22 00
Helsesekretær 61 24 22 00
Fysioterapeut 61 24 22 25 918 85 762
Avdelingsleder miljøarbeidertjenesten / Vernepleier 489 95 938
Helsesøster 917 56 762
Ergoterapeut 906 74 182
Fysioterapeut 61 24 22 25 906 74 165
Kontorleder legekontoret. Sykepleier. 61 24 22 00
Psykiatrisk sykepleier 908 10 738
Jordmor 992 43 136
Legesekretær 61 24 22 00
Helse- og rehabiliteringsleder 995 07 270
Helsesekretær 61 24 22 00
Kommunelege I 61 24 22 00
Kommunelege II 61 24 22 00
Fagansvarlig psykisk helsetjeneste / Psykiatrisk sykepleier 404 48 116