Ansattoversikt


Helse- og omsorg - Helse- og rehabiliteringsavdeling

Ansatte i avdelingen Helse- og rehabiliteringsavdeling
Navn Tittel Telefon Mobil E-post

Legekontoret: tlf. 61 24 22 00

Legevakt: (utenom legekontorets åpningstider): tlf. 116117

Jordmor: tlf. 992 43 136
Legekontoret: tlf. 61 24 22 00
Jordmorvakt (LMS): tlf. 941 59 061

Fastlege (permisjon) 61 24 22 00
Sykepleier helsestasjon 917 56 762
Fysioterapeut 906 74 165
Fagleder helsestasjon / Helsesykepleier 917 91 621
Fagleder miljøarbeidertjenesten / Vernepleier 489 95 938
Sykepleier Dovre legesenter 61 24 22 00
Ergoterapeut 906 74 182
Fagleder fysioterapitjenesten / Fysioterapeut 979 82 837
Saksbehandler tildelingsenheten 414 48 591

Kontortid:  mandag - fredag kl. 09.00 - 14.00.

Helsesekretær 61 24 22 00
Psykiatrisk sykepleier 908 10 738
LIS1 61 24 22 00
Psykolog
Jordmor 992 43 136
Helsesekretær / Fungerende kontorleder 61 24 22 00
Kommuneoverlege / Smittevernlege / Fastlege 61 24 22 00
Fastlege / Helsestasjonslege 61 24 22 00
Fysioterapeut 918 85 762
Fagleder psykisk helsetjeneste 488 91 956
Psykiatrisk sykepleier 404 48 116
Helse- og rehabiliteringsleder 915 41 307
Konsulent 902 59 981
Sykepleier (vikariat) Dovre legesenter
Bo- og aktivitetsveileder 489 91 886