Ansattoversikt


Helse- og rehabiliteringsavdeling

Ansatte i avdelingen Helse- og rehabiliteringsavdeling
Navn Tittel Telefon Mobil E-post

Legekontoret: tlf. 61 24 22 00

Legevakt: (utenom legekontorets åpningstider): tlf. 116117

Jordmor: tlf. 992 43 136
Legekontoret: tlf. 61 24 22 00
Jordmorvakt (LMS): tlf. 941 59 061

Fastlege (permisjon) 61 24 22 00
Fysioterapeut 906 74 165
Fagleder helsestasjon / Helsesykepleier 917 91 621
Sykepleier under utdanning 61 24 22 00
Fagleder miljøarbeidertjenesten / Vernepleier 489 95 938
Helsesykepleier 917 56 762
Fagleder fysioterapitjenesten / Fysioterapeut 979 82 837
Kontorleder legekontor / Sykepleier 61 24 22 00
Saksbehandler tildelingsenheten 976 29 598
Helsesekretær 61 24 22 00
Legevikar 61 24 22 00
Psykiatrisk sykepleier 908 10 738
Jordmor 992 43 136
Helse- og rehabiliteringsleder 995 07 270
Helsesekretær 61 24 22 00
Kommuneoverlege / Smittevernlege / Fastlege 61 24 22 00
Fastlege / Helsestasjonslege 61 24 22 00
Ergoterapeut / Saksbehandler koordinerende enhet 906 74 182
Fagleder psykisk helsetjeneste / Psykiatrisk sykepleier 404 48 116
Erfaringskonsulent 488 91 956