Ansattoversikt


Helse- og rehabiliteringsavdeling

Ansatte i avdelingen Helse- og rehabiliteringsavdeling
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
922 55 775

Legekontoret: tlf. 61 24 22 00

Legevakt: (utenom legekontorets åpningstider): tlf. 116117

Jordmor: tlf. 992 43 136
Legekontoret: tlf. 61 24 22 00
Jordmorvakt (LMS): tlf. 941 59 061

Kommunelege 61 24 22 00
Helsesekretær 61 24 22 00
Fysioterapeut 906 74 165
Ledende helsesykepleier 917 91 621
Fysioterapeut 918 85 762
Avdelingsleder miljøarbeidertjenesten / Vernepleier 489 95 938
Helsesykepleier 917 56 762
Fysioterapeut
Kontorleder legekontoret. Sykepleier. 61 24 22 00
Saksbehandler tildelingsenheten 976 29 598
Psykiatrisk sykepleier 908 10 738
Jordmor 992 43 136
Legesekretær 61 24 22 00
Helse- og rehabiliteringsleder 995 07 270
Helsesekretær 61 24 22 00
Kommunelege I 61 24 22 00
Kommunelege II 61 24 22 00
Ergoterapeut 906 74 182
Fagansvarlig psykisk helsetjeneste / Psykiatrisk sykepleier 404 48 116
Erfaringskonsulent 488 91 956