Ansattoversikt


Helse- og omsorg - Helse- og rehabiliteringsavdeling

Ansatte i avdelingen Helse- og rehabiliteringsavdeling
Navn Tittel Telefon Mobil E-post

Legekontoret: tlf. 61 24 22 00

Legevakt: (utenom legekontorets åpningstider): tlf. 116117

Jordmor: tlf. 992 43 136
Legekontoret: tlf. 61 24 22 00
Jordmorvakt (LMS): tlf. 941 59 061

Fastlege (permisjon) 61 24 22 00
LIS1 lege
Smittesporingsleder 954 98 838 954 98 838
Fysioterapeut 906 74 165
Fagleder helsestasjon / Helsesykepleier 917 91 621
Sykepleier under utdanning 61 24 22 00
Fagleder miljøarbeidertjenesten / Vernepleier 489 95 938
Helsesykepleier 917 56 762
Ergoterapeut 906 74 182
Fagleder fysioterapitjenesten / Fysioterapeut 979 82 837
Saksbehandler tildelingsenheten 414 48 591

Kontortid:  mandag - fredag kl. 09.00 - 14.00.

Helsesekretær 61 24 22 00
Psykiatrisk sykepleier 908 10 738
Psykolog
Jordmor 992 43 136
Helsesekretær / Fungerende kontorleder 61 24 22 00
Kommuneoverlege / Smittevernlege / Fastlege 61 24 22 00
Fastlege / Helsestasjonslege 61 24 22 00
Fysioterapeut 918 85 762
Fagleder psykisk helsetjeneste / Psykiatrisk sykepleier 404 48 116
Helse- og rehabiliteringsleder 915 41 307
Konsulent 902 59 981
Sykepleier (vikariat) Dovre Legesenter
Bo,-aktivitets og arbeidsveileder 489 91 886
Vernepleier - Psykisk Helse
Fysioterapeut 918 85 762