Ansattoversikt


Helse- og rehabiliteringsavdeling

Ansatte i avdelingen Helse- og rehabiliteringsavdeling
Navn Tittel Telefon Mobil E-post

Legekontoret: tlf. 61 24 22 00

Legevakt: (utenom legekontorets åpningstider): tlf. 116117

Jordmor: tlf. 992 43 136
Legekontoret: tlf. 61 24 22 00
Jordmorvakt (LMS): tlf. 941 59 061

Fastlege (permisjon) 61 24 22 00
Fysioterapeut 906 74 165
Fagleder helsestasjon / Helsesykepleier 917 91 621
Sykepleier under utdanning 61 24 22 00
Fagleder miljøarbeidertjenesten / Vernepleier 489 95 938
Helsesykepleier 917 56 762
Fagleder fysioterapitjenesten / Fysioterapeut 906 74 165
Kontorleder legekontor / Sykepleier 61 24 22 00
Saksbehandler tildelingsenheten 976 29 598
Helsesekretær 61 24 22 00
Legevikar 61 24 22 00
Psykiatrisk sykepleier 908 10 738
Jordmor 992 43 136
Helsesekretær 61 24 22 00
Kommuneoverlege / Smittevernlege / Fastlege 61 24 22 00
Fastlege / Helsestasjonslege 61 24 22 00
Ergoterapeut / Saksbehandler koordinerende enhet 906 74 182
Fagleder psykisk helsetjeneste / Psykiatrisk sykepleier 404 48 116
Helse- og rehabiliteringsleder 915 41 307
Erfaringskonsulent 488 91 956