Ansattoversikt


Driftsavdeling

Ansatte i avdelingen Driftsavdeling
Navn Tittel Telefon Mobil E-post
Uteavdeling 917 00 340
Vaktmester 916 82 067
Uteavdeling, arb.formann 906 74 101
Driftssjef 917 00 338
Vaktmester 906 74 273
Vaktmester 906 90 715
Driftsoperatør 489 95 889
Vaktmester 481 26 422
Uteavdeling 472 75 283
Vaktmester 906 74 123
Driftsoperatør 971 81 643