Grunnskolen i Dovre kommune

Svømmehallen åpner igjen for offentlig bading. Hallen er åpen på tirsdag og torsdag.
Åpningstidene er som tidligere fra kl. 1800-2100.
Åpningstidene følger skoleruta.

Søknadsfrist for SFO-plass 2021/2022 er 01.04.2021. Søknad skjer elektronisk i skolene sitt fagsystem Visma Flyt skole.

Skoletid kl 08.50 – 14.25

Sfo åpner kl 06.45, stenger kl 17.00

Kart

Skoler