Grunnskolen i Dovre kommune

Søknad på SFO-plass skjer elektronisk i skolene sitt fagsystem Visma Flyt skole.

Kontakt

Greta Talleraas
Oppvekstsjef
Mobil 975 01 417

Kart

Skoler