Tilvalgsfag

Om framandspråk og arbeidslivsfag

Elevane på ungdomstrinnet skal ha opplæring i eit ekstra framandspråk eller opplæring i arbeidslivsfaget.

Når ein elev har valt anten framandspråk eller arbeidslivsfag, skal eleven ha faget på heile ungdomstrinnet. Elevane kan i det første halve året likevel gjera omval i samråd med skolen.

Lenke til skjema for tilvalgsfag her: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=MdDfaMkHfkOrApVFQ2QGNBrZKukSUb9Csl4pdPppfvtURFA4UUpBNFYzMjdYQ00wWjdNV0dWWVBXTS4u

Tysk

Fremmedspråk handler om å forstå og bli forstått. Faget skal bidra til å fremme elevenes personlige utvikling og legge til rette for at de kan samhandle med og oppleve glede i møte med andre mennesker og kulturer. I en globalisert verden har vi behov for å kommunisere på flere språk. Formell og uformell kommunikasjon lokalt, nasjonalt og internasjonalt krever språkkunnskaper og kunnskap om andre kulturer og levesett. Dette gjelder ikke minst i studier og i arbeidslivet (Kunnskapsløftet 2020)

 

Arbeidslivsfag

Arbeidslivsfag er et sentralt fag for å bidra til at elevene får praktisk erfaring med å løse arbeidsoppdrag i et arbeidsfellesskap. Faget skal bidra til at elevene deltar i verdiskaping gjennom å levere tjenester og produkter både internt på skolen og for eksterne oppdragsgivere. Faget skal gi elevene mulighet til å glede seg over å kunne skape noe. Arbeidslivsfag legger til rette for entreprenørskap i skolen og samarbeid med lokale bedrifter. (Kunnskapsløftet 2020)