Dovremodellen

Dovre kommune har i ei årreke vore kjent for Dovremodellen. Kort fortalt betyr Dovremodellen at det ved eit elevtal over tolv vil vere to pedagoger i klasserommet. Dette gjeld primært for basisfag (matematikk, norsk og engelsk).

Målet med Dovremodellen er at alle elevane skal få oppfølging i klasserommet. Dette er essensielt med tanke på både sosial og fagleg læring.

Dovremodellen blir også praktisert på Dovre ungdomsskole, og det er for det meste to pedagoger i  klasserommet i alle fag.