Velkommen til Dovre skule

Dovre skule er ein barneskule med elevar frå 1.-7. trinn, med aldersblanding på nokre trinn og fag. Skulen har 55 elevar skuleåret 20/21.

Skulen ligg i tettstaden Dovre, på vestsida av E6. Skulen vart bygd i 1954, og har ein flott fasade med skifer henta frå Jøndalen. Skulen fekk  eit tilbygg i 1994, med to nye klasserom og grupperom. I 2003 vart garderobe ved 1.klasserom/SFO utvida.

Skulen har kroppsøving i Dovre samfunnshus og svømming i svømmehall på Dombås.

Skulen legg stor vekt på trivsel og tryggleik. Med såpass få elevar vert tilhøvet til elevane nært, og vi har eit svært positivt samarbeid med heimane. Skuleåret 2020/2021 er Dovre skule med på ein nasjonal pilot saman med PPT Nord-Gudbrandsdal. Her vil skulen og SFO vidareutvikle arbeidet sitt for at alle barn skal trivast og vera inkludert i fellesskapet, noko som inneber eit utvida samarbeid med PPT. Målet er at vi saman skal gjera Dovre skule enda betre til å skapa eit inkluderande og utviklande læringsmiljø for elevane.

Vi har ein aktivitetsplan der vi legg vekt på at elevane skal bli kjent med nærmiljøet. Vi har og satsa ekstra på IKT og matematikk. Det vil seie at vi arbeider for at elevane skal bli digitalt kompetente i tråd med fagfornyinga. Vi planlegg og for at dei føresette skal ha eit digitalt førstevalg. I matematikk arbeider vi med undersøkjande matematikk og å kunne bruke og forstå matematikk i praksis.

 
 

Kontakt

Bente Sæther
Rektor
Mobil 480 94 913

Adresse

Kongsvegen 6, 2662 Dovre

Postadresse: Postboks 70, 2664 Dovre 

Telefon: 61 24 21 80

E-post: dovre.skole@dovre.kommune.no

Klikk for stort bildeFølg gjerne Dovre skule på Facebook