Velkomen til Dombås skole

Dombås skole ligg i tettstaden og trafikknutepunktet Dombås nord i Dovre kommune. Skolen er fulldelt med elevar frå 1.-7.-klasse, og tilbyr SFO før og etter skoletid. Link til søknadsskjema til SFO.

Dombås skole har eit kreativt og utviklingsorientert personale som gjennom fleire år har utvikla eit felles tankesett kring læringsprosessen til elevane. Vi er så heldige at leiinga i Dovre kommune gjev oss ressursar til dette. Gjennom hjelpemiddel som interaktive tavler, nettbrett og anna IKT-utstyr, freistar vi å gjere kvardagen til elevane våre spanande og interessant.

Skolen fokuserer òg på lokalhistoriske tema og nyttar naturen både i nærområdet og på fjellet i stor grad. Dette er spesielt viktig for dei mange framadspråklege elevane vi har. På den måten lærer dei raskare korleis kulturen er i vårt samfunn.

Leirskole i havgapet

Klikk for stort bildeElevane får orientering på høgste punktet på bjørnsund. Her var det hoppbakke før i tida med bakkerekord på 12 meter.

Kvart år dreg elevane i sjuandeklassene på Dombås og Dovre barneskolar på leirskule til Bjørnsund. Bjørnsund består av dei tre øyene Nordre og Søndre Bjørnsund og Hammarøya, som ligg ytst på Romsdalskysten i den sørlige enden av havstrekket Hustadvika i Fræna kommune.

Klikk for stort bildeEmilie Kleveland med stor krabbe.Tidlegare var det 700 fastbuande på fiskeværet Bjørnsund, men då fiskebåtane vart motoriserte på 70-tallet fekk innbyggjarane tilskot til å flytte heimane og verksemdane sine til fastlandet. I dag består Bjørnsund av fritidseigedommar, samt leirskolen som har vore i drift sidan 70-talet. Dei siste åra har leirskolen blitt videreutvikla og modernisert av Fræna kommune. Leirskolen har stort fokus på å formidle Bjørnsund sin rike kystkultur, og korleis folk har overlevd på kysten opp gjennom åra.

Bjørnsund er eit eldorado for elevane frå Dovre. Her får dei kjennskap til livet i fjøra, dei får vore med på sjøfiske med garn og teiner der de gjer i stand fangsten sjølve etterpå, og har krabbefest. På havfiske kan dei ta tosk og lyr på opptil 10 kilo! Leirskoleopphaldet gjev minnar for livet og markerer avslutningen på barneskolen på ein svært fin måte for elevene i Dovre kommune.

Kontakt

Arild Killi
Rektor Dombås skole
Mobil 906 55 459

Adresse

Smiuvegen 4, 2660 Dombås

Telefon: 61 24 22 70

E-post: dombas.skole@dovre.kommune.no