Tettstedsutvikling Dovre sentrum

Dovre sentrum sett fra luften Truls Telle, GD.no   

Kommunestyret i Dovre har vedteke å starte eit utviklingsprosjekt for Dovre tettstad.

Det er avsett planleggingsmidler i budsjettet for 2022, og det er avsett tiltaksmidler (til gjennomføring) i økonomiplanen for årene 2023/2024.

Arbeidet skal legge til rette for ei mest mogleg heilskapleg utvikling av området, der eit sentrum med estetiske og funksjonelle løysingar er ein viktig del.

Her finn du informasjon om prosjektet.

Møtet på Toftemo markerte starten på tettstadsprosjektet for Dovre sentrum.

I 2016/2017 vart det gjennomført eit forprosjekt i Dovre sentrum, der målet var å legge rammene for ei framtidig utvikling av tettstaden.

Kontakt

Kari Bentdal
Kommuneplanlegger
Mobil 912 47 518
Inge Angård
Plan- og utviklingssjef
Mobil 915 20 863

Leder for plan, byggesak, kart- og oppmåling, næring, miljø/friluftsliv, Dovre Frivilligsentral Furukroken og Dovre Vekst