Matrikkelinformasjon - manglende oppdatering

Matrikkelinformasjon (eiendomsinformasjon) vil ikke bli oppdatert i kartløsningene i ei periode fra 01. juni grunna ei strukturomlegging fra Kartverket si side. Det vil bli lagt ut ny melding når oppdatert informasjon igjen er på plass i kartløsningene.

Om det er ønske om oppdatert informasjon kan matrikkelførerne i kommunen kontaktes.

Kontakt

Øystein Svastuen
Prosjektleder/kart,GIS
Mobil 953 00 950