Ledige boligtomter på Dombås

Privat tilbyder har fire ledige boligtomter for salg i Hindåfeltet på Dombås.

Fire boligtomter beliggende i Røsslyngvegen og Kraggevegen i opparbeidet boligområdet (Hindåfeltet) selges av privat tilbyder.

Tomtene er på ca. 900-1000 kvm (oppmåling gjenstår).

Infrastruktur til tomtegrense.

Prisnivå per tomt ca. kr. 220.000 + transaksjonskostnader

Kommunale tilknytningsavgifter og refusjoner for kommunaltekniske arbeider, samt oppmålingskostnader tilkommer (kontakt ev. kommunen v/teknisk avd. for informasjon om disse). 

Ved interesse, ta direkte kontakt med tomteeier Poul Pedersen på tlf. 971 04 713

Dovre kommune har fått ovenstående informasjon fra tomteeier og er ikke part i tomtesalget.

Tomtekart: