Bolig- og tomteinformasjon på kommunens hjemmeside

 Illustrasjonsfoto.

Felles for Dovre og flere av nabokommunene våre er et relativt lite aktivt boligmarked. Få boliger bygges eller legges ut for salg/leie, samtidig som byggeklare tomter er vanskelig å oppdrive. Dette skaper utfordringer når innbyggere vil flytte på seg internt i regionen, og når folk utenfra ønsker å flytte hit, for eksempel i forbindelse med ny jobb.  I likhet med nabokommunene, ønsker Dovre å ta en mer aktiv rolle i forhold til boligsituasjonen i egen kommune. Dette kan innebære både langsiktige tiltak som krever bred politisk forankring, men også kortsiktige tiltak som avdekking av ledige boliger/tomter og synliggjøring av disse på kommunens plattformer, samt andre boligrelaterte aktiviteter og tiltak. 

Boligsiden på kommunens hjemmeside ble "lansert" 30.08.2022 og er under utvikling.

Privat tilbyder har fire ledige boligtomter for salg i Hindåfeltet på Dombås.

Er du på utkikk etter bolig/tomt i Dovre, eller har noe for salg/leie - benytt "Boligtorget Nord-Gudbrandsdal" på Facebook.