Bolig- og tomteinformasjon på kommunens hjemmeside

 Illustrasjonsfoto.

Felles for Dovre og flere av nabokommunene våre er et relativt lite aktivt boligmarked. Få boliger bygges eller legges ut for salg/leie, samtidig som byggeklare tomter er vanskelig å oppdrive. Dette skaper utfordringer når innbyggere vil flytte på seg internt i regionen, og når folk utenfra ønsker å flytte hit, for eksempel i forbindelse med ny jobb.  I likhet med nabokommunene, ønsker Dovre å ta en mer aktiv rolle i forhold til boligsituasjonen i egen kommune. Dette kan innebære både langsiktige tiltak som krever bred politisk forankring, men også kortsiktige tiltak som avdekking av ledige boliger/tomter og synliggjøring av disse på kommunens plattformer, samt andre boligrelaterte aktiviteter og tiltak. 

Boligsiden på kommunens hjemmeside ble "lansert" 30.08.2022 og er under utvikling.

Artikkelliste