Foreldrestøtte

For å kunne legge til rette, støtte og følge opp foreldre som opplever utfordringer i foreldrerollen er det viktig å være bevisst på hvordan vi bygger det offentlige foreldrestøtte-tilbudet - foreldre skal få rett hjelp og støtte etter behov.

Ansatte på helsestasjon, i barnehage, i skole og andre offentlige tjenester skal hjelpe og støtte foreldre som trenger det til å bli trygge foreldre for sine barn. Ansatte skal møte barn og foreldre med forståelse og empati – og vi skal gi barn og foreldre trygghet med bakgrunn i vår kunnskap, kompetanse og erfaring

Foreldrestøtte foregår på mange arenaer. Foreldrestøtte kan skje i nærmiljøet, på helsestasjonen, skole, barnehage, gjennom frivillige organisasjoner og i det øvrige kommunale og statlige hjelpetilbudet.

Kommunen har det overordnede ansvaret for at det finnes tilgjengelige foreldrestøttetiltak på alle forebyggingsnivåer og sikre samarbeid mellom ulike aktører. Kommunen må lage systemer, strukturer og rutiner som ivaretar alt dette.

 

Les mer om foreldrestøtte: www.bufdir.no