Langtidsopphold på Fredheim kan det gis tilbud om når alle andre hjelpetiltak er vurdert og/eller utprøvd og ikke dekker de aktuelle omsorgsbehovene.