Pleie- og omsorgsavdelingen i Dovre kommune er lokalisert til Fredheim omsorgssenter.

Dovre kommune tilbyr dagopphold på Fredheim omsorgssenter.

Langtidsopphold på Fredheim kan det gis tilbud om når alle andre hjelpetiltak er vurdert og/eller utprøvd, og ikke dekker de aktuelle omsorgsbehovene.

Dovre kommune tilbyr rehabiliteringsopphold på Fredheim omsorgssenter.