Ledsagerbevis

Er du funksjonshemmet, kan du søke om å få utstedt et ledsagerbevis. Ledsagerbeviset gir den personen som ledsager deg fri eller rabattert adgang til en del kultur- og fritidsarrangement og til visse transportmidler. Beviset utstedes til deg.

Kriterier/vilkår

Det foretas ingen økonomisk behovsprøving i forbindelse med søknaden. Ordningen er ikke avhengig av om du mottar trygdeytelser. Nedre aldersgrense for søkere er normalt åtte år.

Pris for tjenesten

Ledsagerbevis er gratis.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Statens råd for funksjonshemmede har informasjon om ordningen.  


Håndbok om helse- og sosialtjenesten i kommunen
Søknad om ledsagerbevis

Partnere

Offentlige og private arrangører av arrangementer og noen hoteller og transportselskaper.

Regelverk

Dette er ikke en lovpålagt tjeneste.

Lover

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)
 

Praktiske opplysninger

Vedlegg:  Passfoto

Papirsøknaden sendes til: Legekontoret.  Helsehuset, Lars Moens veg 3, 2660 Dombås

Saksbehandling

Vi innhenter eventuelt uttalelse om ditt behov for ledsager fra lege eller helseinstitusjon. Deretter fattes det et vedtak.

Adresse

Besøksadresse: Helsehuset, Lars Moens veg 3, 2660 Dombås