Dovre kommune tilbyr avlastningsopphold på Fredheim omsorgssenter. 

Du som funksjonshemmet kan søke om å få utstedt et gratis ledsagerbevis.

BPA er en alternativ organisering av praktisk og personlig hjelp for personer som har et omfattende behov for bistand i dagliglivet.