Nato-øvelsen Trident Juncture 2018

I oktober og november 2018 vil Norge være vertsnasjon for NATO-øvelsen Trident Juncture, en av alliansens største øvelser.

Les mer om øvelsen på forsvaret.no

Mer informasjon fra Forsvaret:

forsvaret.no

mediearkiv.forsvaret.no

Engelske nettsider: mil.no    nato.int

Trafikkinformasjon:

vegvesen.no         vegvesen.no/trafikk        twitter.com/VTSost

Telefon: 175

Skade- og miljøverngruppe for øvelsen:

Telefon: 40038526

e-post: mbo@mil.no

 

Lokal informasjon:

09.08.18:

Mandag 20. august kjører første kjøretøykolonne med materiell fra Setnesmoen leir (Åndalsnes) til Vidflotten på Lesja. Fra samme dato vil deler av den italienske brigaden bli forlegges og forpleies ved Heimevernets skole- og kompetansesenter (HVSKS) på Dombås.

29.05.2018:

Kommunene Dovre og Lesja, Heimevernet og Fylkesmannen inviterte til åpent informasjonsmøte om militærøvelsen på Heimevernskolen på Dombås tirsdag 29. mai. De mange frammøtte fikk informasjon fra sjef HV-05 om øvelsen og planlagte aktiviteter i Lesja og Dovre.

  • Nato-ledet øvelse som er den største øvelsen i Norge på mange år.
  • Store deler av Sør, Øst og Midt-Norge blir berørt, men det mest sentrale manøverområdet vil bli i Østerdalen.
  • ca. 40.000 soldater fra (foreløpig) 30 nasjoner vil delta.

Det ble også orientert om forventet trafikk langs hovedveiene, miljøforhold samt erstatningsordninger for evt. skader på privat eiendom.

 

Om øvelsen i Lesja og Dovre:

  • Den militære aktiviteten vil være synlig fra midten av august til midten av desember i forbindelse med frakting av materiell og personell. Størstedelen av øvelsen foregår i perioden 25. oktober til 07. november. Men, det blir mye transport av personell og materiell både før og etter øvelsen.
  • 650 soldater fra en italiensk brigade vil være stasjonert på Vidflotten, Lesja. Her vil det også bli etablert en helikopterbase.
  • I Dovre vil det bli stasjonert soldater/personell ved HVSKS (HV-skolen) på Dombås og på overnattingsbedrifter over hele Dovrefjell (650-700 stk.). I Lieslia skytefelt sør for Dombås vil det være stasjonert 300-350 norske HV-soldater.

Trafikk:

  • Trafikkinformasjon og annen informasjon om praktiske konsekvenser av øvelsen vil du finne der du vanligvis finner slik informasjon, eksempelvis trafikkmeldinger fra Statens vegvesen, NSB eller andre kollektivselskaper.
  • Treffer du på en militær kolonne må du huske at de kan ha begrenset sikt og være uvant med norske veier og forhold. Det er derfor viktig at du viser hensyn, tar det pent og bruk alternative ruter der det er mulig.
  • Alle som skal ut på veiene i de aktuelle områdene i denne perioden bør søke informasjon om trafikksituasjonen og planlegge transporten/turen ut fra det.
  • For øvrig må publikum følge skilting og dirigering, samt forholde seg til anvisninger fra politiet og andre myndigheter som ved enhver annen situasjon.