Formannskapet godkjente leieavtale for Romsdalsveien 120

Klikk for stort bildeI møte 30.11. godkjente formannskapet leieavtale med Lesja-Dovre Elektro AS på arealer i industribygget Romsdalsvegen 120. Det representerer en viktig milepæl i arbeidet med å legge til rette for næringsmessig bruk av anlegget.

13. november bevilget kommunestyret en ramme på kr. 1.700.000,- til nødvendig tilrettelegging av Romsdalsvegen 120 for ny næringsaktivitet. Arbeidet med tilrettelegging av deler av anlegget kan nå starte opp, og vil ta ca. 3,5 mnd.

Tilretteleggingen vil skje i søndre del av kontorfløyen og i søndre del av selve industrihallen. Brukthandelen, som drives av Lesja-Dovre Vekst, vil fortsatt være lokalisert i Romsdalsvegen 120, nå i nordre del av kontorfløyen og i en del av industrihallen rett innenfor kontorfløyen.

Et spennende næringsmiljø er under utvikling i de flotte lokalene.