Flytte til Dovre?

Ønsker du å etablere deg i Dovre? 

Dovrebygda Inge Angård

Som innbygger i Dovre vil du få tilgang til:

 • Et godt utbygget tjenestetilbud
 • Gode og trygge boområder
 • God tilgang på billige tomter
 • 100% barnehagedekning.
 • Barneskoler, ungdomsskole og videregående skole. Desentralisert høyskoletilbud i regionen.
 • Velutviklet servicetilbud innenfor helse (legesenter/luftambulanse), eldreomsorg, idrett, svømmehall, alpinanlegg, bibliotek osv.
 • Organisert lagsarbeid innen idrett, sang, musikk, kunst/håndverk med mer
 • Nærhet til natur og by
 • Ingen køkjøring og bomringer
 • Gratis parkeringsplasser
 • Ingen forurensing

Med store utmarksarealer vernet som nasjonalparker, reservater osv., legger Dovre kommune opp til en offensiv strategi for å stimulere til næringsmessig utnyttelse av disse områdene. Dette gjøres gjennom ulike samarbeidsprosjekter mellom næringslivet og det offentlige, tilrettelegging og infrastruktur samt kompetanseheving i næringslivet. Samarbeidet i Nasjonalparkriket Reiseliv AS er viktig for å fremme disse målsettingene.

Ledige jobber i Nord-Gudbrandsdalen(Dovre, Lesja, Sel, Vågå, Lom, Skjåk) finner du ved å klikke på: Ledige jobber nå

I Dovre er det store regulerte områder for fritidsbebyggelse, både på Hjerkinn, Dombås, Dovre og Dovreskogen. Ønsker du å kjøpe hyttetomt i Dovre? Les mer på dovrehytter.no

Finn mer informasjon om etablering i vår region på komtiloss.no

Hun flyttet hjem til drømmehuset.

 

Arrangement i Minneparken Dombås

 

Kontakt

Steinar Tolf Jacobsen
Næringskonsulent
Telefon 61 24 21 00
Mobil 970 77 039