Tilskudd til inkludering av barn og unge 2023- søknadsfrist 18. november.

Bufdir

Bufdir utlyser tilskuddsordningen. Offentlige instanser, frivillige organisasjoner og private aktører kan søke om tilskudd fra denne ordningen.

Selve utlysningen finner dere HER

Søknadsfristen er 18. november 2022.    

Målet med tilskuddsordningen er å legge til rette for at alle barn og unge skal ha mulighet til mestring og samfunnsdeltakelse. Tilskuddsordningen skal bidra til utvikling av åpne møteplasser, deltakelse på ferie- og fritidsaktiviteter og fullføring av utdanningsløp. Målgruppen er barn og unge i alderen fra 0 til og med 24 år som av ulike grunner står i fare for å havne i utenforskap.

Søknadsskjemaet finner dere ved å logge inn i søknadsportalen.

Kontaktpersoner i Bufdir:

Oversikt over kontaktpersoner for ordningen finner dere ordningens nettside

Kontaktperson i Dovre kommune er oppvekstsjef Ingunn Korsen tlf. 992 94 019 e-post