Enkel tilskuddsordning til utbedring av turstier/ turløyper - søknadsfrist 1. desember

Innlandet fylkeskommune oppretter en engangs, forenklet tilskuddsordning med formål å utbedre turstier og turløyper for å bidra til økt deltakelse i helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlig friluftsliv for alle grupper i befolkningen.

Søknadsfrist 1. desember.

Se utlysningsteksten i sin helhet på Innlandet fylkeskommune sin nettside:

https://innlandetfylke.no/nyheter-forsiden/sok-om-tilskudd-til-utbedring-av-turstier-og-turloyper.42201.aspx