Arrangementsutvikling innen idrett. Tilskudd med søknadsfrist 1. november.

Innlandet fylkeskommune lyser ut tilskudd til arrangementsutvikling. Frivillige lag og foreninger kan søke om midler til lokale, regionale og nasjonale idrettsarrangement. 

Søknadsfrist:  1. november 2022 for arrangement i perioden januar–juni 2023.

Søknad

Alle søkere skal benytte regionalforvaltning.no for registrering av søknader. 

Søk på regionalforvaltning.no

Hvem kan søke?​

 • Alle frivillige lag/foreninger, anleggseiere og arrangører som er tilknyttet Norges idrettsforbund, Det frivillige skyttervesen og Norges bilsportforbund.
 • Søkere må være registrert i frivillighetsregisteret – Brønnøysund.  

Kriterier 

Arrangementet bør :

 • Sette Innlandet på arrangørkartet og bidra til motivasjon for frivillighet og utvikling av lokalsamfunn.
 • Være en læringsarena for fremtidens arrangører, og kjennetegnes av ungdom i sentrale oppgaver.  
 • Bære preg av nyskaping og/eller videreutvikling av eksisterende arrangement.  
 • Heve kvaliteten på arrangementet gjennom bruk av nytt utstyr og/eller ny teknologi.
 • Ivareta klima- og miljøhensyn.
 • Bidra til profilering av fylkeskommunen. 

Utover dette blir følgende prioritert: ​

 • Arrangement der flere klubber og/eller arrangementsmiljøer samarbeider
 • Arrangement/mesterskap over flere dager og i kombinasjon med breddeidrett
 • Antall deltakere og antall frivillige involvert

Tildelingsprosess​

 • Søknadene behandles av seksjon for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv. 
 • Maksimal søknadssum er 200 000 kroner. 

For mer informasjon: https://innlandetfylke.no/tjenester/sok-tilskudd/idrett-og-friluftsliv/arrangementsutvikling-innen-idrett.16834.aspx