Lesja & Dovre kulturskole- Undervisningstilbud 2019- 2020. Søknadsfrist 1. mai.

Klikk for stort bildeLesja og Dovre kulturskole utlyser tilbud for skuleåret 2019- 2020. Søknadsfrist 1. mai 2019. Bruk lenke " Søk plass" i egen fane under Lesja og Dovre kulturskole. Trenger du hjelp med å fylle ut søknaden, ring 61 24 22 50. Velkommen som søker!

Tilbod i Lesja og Dovre kulturskule, skuleåret  2019-2020

Velkome til Lesja og Dovre Kulturskule.

Undervisninga i kulturskulen er organisert som individuell undervisning eller gruppeundervisning. Undervisningsformane vil vere varierande. For mange av tilboda vil det vere eit komprimert skuleår, der undervisninga vil vere ein blanding av vekes undervisning og helgeseminar.

Undervisning i musikkinstrument

Elevar på instrument får arbeide med musikk innan ulike sjangrar. Elevane lærer både notespill, gehørspill og improvisasjon. Undervisninga er organisert som individuell undervisning eller i små grupper.

Undervisning i større grupper

Nokre av våre tilbod organiserast som gruppeundervisning, t.d. visuell karusell.

Ved å arbeide med desse kunstforma i gruppar, lærer eleven seg å samarbeide med andre i ulike kunstuttrykk, samtidig som ein utviklar seg individuelt. Tilboda som er basert på gruppeundervisning er avhengig av mange søkarar. Mobiliser gjerne andre i ditt nærmiljø eller ved din skule til å søke plass hos oss.

 

PIANO

Individuell undervisning.

GITAR

Gruppe/individuell undervisning. Komprimert semester, undervisingen vil vere ein blanding av vekes undervisning og helgeseminar.

SLAGVERK

Individuell undervisning. Komprimert semester, undervisingen vil vere ein blanding av vekes undervisning og helgeseminar.

Trekkspill, frå 4. trinn

Gruppe/ individuell undervisning. Undervisning på måndag etter skuletid. Undervisningsstad: Dovre, Dombås, Lesja.

 

BAND Frå 5.trinn

Eit samspill tilbod, innan instrumenta; gitar, bass, keyboard, trommer og song.

Komprimert semester, undervisingen vil vere ein blanding av vekes undervisning og helgeseminar.

 

VISUELL KARUSELL  Frå 3.trinn

Eit tilbod som inneheld ulike formingsaktivitetar.

Komprimert semester, undervisingen vil vere helgeseminar.

Undervisningsstad; Dombås

 

LYDTEKNIKK Frå 5. trinn

Gruppe/individuell undervisning.

Komprimert semester. Innføring i det å jobbe med opptak og redigering av lyd i eit lydstudio. Kurset avsluttast med å praktisere som lydteknikkar under ei innspeling i studio.

Undervisningsstad: Dombås.

 

LÅTSKRIVING For vidarekomne. Må kunne spele gitar eller keyboard/piano.

Gruppe/individuell undervisning. Innføring i grunnleggande prinsipp for låt skriving. Målet for året er å jobbe fram ein eigen song og spele den inn i studio. Komprimerte semester, undervisning vil samlast i lengre økter gjennom året.

Undervisningsstad;  Dombås.

 

STUDIOINNSPILLING  For vidarekomne, må ha noenlunde ferdig materiale å spille inn.

Gruppe/individuell. Året blir brukt til å jobbe med arrangement og spille inn låtar.

Undervisninga vil organiserast i komprimerte og lengre økter gjennom året. Undervisningsstad;  Dombås

 

FILM Frå 8. trinn

Gruppe/individuell undervisning. Opplæring i filming og videoredigering.

Komprimert semester. Undervisning vil samlast i lengre økter gjennom året. Undervisningsstad; Dombås.

 

Folkemusikk,  Fele Frå 4. trinn

Prosjektbasert tilbod, med planlagt oppstart frå oktober 2019. Gruppeundervisning. Med atterhald om politisk godkjenning.

 

 (Med rett til endringar, enkelte aktivitetar er avhengig av eit visst elevtal)

 

Betalingssatsar: ( pr. 01.01.2019)

Individuell undervisning……..kr pr. år 2.790,-

Gruppeundervisning…………kr pr. år 2.790,-

Leie av instrument…………....kr pr. år   310,-

SØKNADSFRIST  1.mai 2019

PÅMELDING

Link til søknad for kulturskulen ligger på kommunens heimeside under Lesja og Dovre kulturskule.  

Trenger ein hjelp med søknaden, ta kontakt, tlf. 61242250

Brosjyre fra kulturskolen med oversikt over tilbud skoleåret 2019- 2020 deles ut til alle elever på skolene i Lesja og Dovre før påskeferien. Utklipp fra Brosjyre 19- 20

Klikk for stort bildeKlikk for stort bildeKlikk for stort bildeKlikk for stort bilde