Drømmestipendet 2019- åpent for nominasjon til 16. januar.

Klikk for stort bildeDrømmestipendet er et samarbeid mellom Norsk kulturskoleråd og Norsk Tipping. Gjennom denne stipendutdelingen ønsker vi å synliggjøre kommunenes arbeid for barn og unge.

Vårt håp er at Drømmestipendet skal være verdifull inspirasjon og et viktig bidrag til å oppfylle mange unge kulturutøveres drømmer.

Hver kommune kan nominere én person eller én gruppe innen hver av disse kategoriene: Dans, Musikk, Skapende skriving, Visuell kunst, Sirkus, Teater, Annet.

For å kunne søke om å bli nominert til Drømmestipendet 2019 må en være født tidligst i 1999 og senest i 2006.

En bredt sammensatt jury velger ut de 100 heldige stipendmottakerne hvert år.

I 2019 offentliggjøres de 100 som tildeles stipend i løpet av mai/juni.

Vil du bli nominert, eller kjenner du noen som kan bli nominert til Drømmestipendet 2019, ta kontakt med Lesja og Dovre kulturskole v/ Anethe Kleven. Kulturskolen velger ut de som skal nomineres fra Lesja og Dovre kommuner innenfor de sjangrene som nevnt ovenfor.

Frist! Nominasjon av kandidat sendes til kulturskolen innen onsdag 16. januar 2019.

Les mer om Drømmestipendet her: http://www.drommestipendet.no 

Kontakt

Anethe Kleven
Kulturkonsulent/kulturskolerektor
Mobil 910 00 414