Lesja og Dovre kulturskole

Lesja og Dovre kulturskole er en interkommunal kulturskole med ca. 120 elevplasser. I tillegg selger vi tjenester til 3 korps i kommunene.

Kulturskolen er en virksomhet som tilbyr elevene opplæring innenfor kunstfag som Visuell kunst, musikk og dans. 

Velkome til Lesja og Dovre Kulturskule.

Undervisninga i kulturskulen er organisert som individuell undervisning eller gruppeundervisning. Undervisningsformane vil vere varierande. For mange av tilboda vil det vere eit komprimert skuleår, der undervisninga vil vere ein blanding av vekes undervisning og helgeseminar.

Undervisning i musikkinstrument

Elevar på instrument får arbeide med musikk innan ulike sjangrar. Elevane lærer både notespill, gehørspill og improvisasjon. Undervisninga er organisert som individuell undervisning eller i små grupper.

Undervisning i større grupper

Nokre av våre tilbod organiserast som gruppeundervisning, t.d. visuell karusell og dans. Ved å arbeide med desse kunstforma i gruppe lærer eleven seg å samarbeide med andre i ulike kunstuttrykk, samtidig som ein utviklar seg individuelt. Tilboda som er basert på gruppeundervisning er avhengig av mange søkarar. Mobiliser gjerne andre i ditt nærmiljø eller ved din skule til å søke plass hos oss.

Se våre undervisningstilbud i egen fane.

Betalingssatser ( pr. 01.01.2019)

Individuell undervisning pr. år: 2790,-

Gruppeundervisning pr. år: 2790,-

Dans pr. år: 1740,-

Leie av instrument pr. år: 310,-

 

Faget er visuell kunst der elevene arbeider med ulike kunstneriske virkemidler som materialer, redskap og teknikker. Elevene har egne ideer om hva de ønsker å lage, og jobber målrettet med å få det resultatet de ønsker. Elevene utvikler sin uttrykksevne, formsans og kunstfaglige ferdigheter.

Lesja og Dovre kulturskole utlyser tilbud for skuleåret 2019- 2020. Søknadsfrist 1. mai 2019. Bruk lenke " Søk plass" i egen fane under Lesja og Dovre kulturskole. Trenger du hjelp med å fylle ut søknaden, ring 61 24 22 50. Velkommen som søker!

Elevar frå Lesja og Dovre kulturskole, skulekorpsa i Lesja og Dovre, og profesjonelle utøvarar samlast til ei stor framsyning. Torsdag 11.april kl. 18.00 i Lesja kulturhus.

Vil du lære å spille trekkspill? Søk plass nå!

Kulturskolen bytter system fra 1.1.19. Det vil derfor ikke gå an å søke plass elektronisk i perioden 1.1- 1.4 2019.

Drømmestipendet er et samarbeid mellom Norsk kulturskoleråd og Norsk Tipping. Gjennom denne stipendutdelingen ønsker vi å synliggjøre kommunenes arbeid for barn og unge.

Vårt håp er at Drømmestipendet skal være verdifull inspirasjon og et viktig bidrag til å oppfylle mange unge kulturutøveres drømmer.

Vi starter opp med undervisning i trekkspill etter nyttår. Tilbudet er fra 4. trinn.

Kulturskolen er i gang med produksjon av årets juleforestilling.

Unge talenter er et tilbud til barn og ungdom i Gudbrandsdalen som har en sterk interesse og motivasjon for å utvikle seg innen musikk eller dans. Talentutviklingsprogrammet er ikke ment å erstatte tilbud som kulturskole, korps eller lignende tilbud, men komme i tillegg – for å gi ekstra inspirasjon til egenutvikling, gi elevene muligheten til å treffe likesinnede og motiveres av hverandre.

Etter den nye personvernforordningen må vi ha samtykke for bruk av bilde, film og lyd av elever i kulturskolen. Vi har sendt ut et skjema til alle elever og foresatte som returneres til kulturskolen.

Kontakt

Anethe Kleven
Kulturkonsulent/kulturskolerektor
Mobil 910 00 414