Lesja og Dovre kulturskole

Lesja og Dovre er en interkommunal kulturskole som tilbyr opplæring i kunst- og kulturfag.

Har du lyst til å synge eller spille et instrument? Tegne, male og skape med hendene dine? Da er kulturskolen stedet for deg!

Vi underviser i alle skolekretser i kommunene våre og har noe samlingsbasert gruppeundervisning.

Se våre tilbud for hvordan fagene er organisert.

Vi har samarbeid med opplæring i blåseinstrumenter og slagverk med Lesjaskog Skulemusikk, Lesja Skulemusikk og Dovre skolekorps. Se mer om korps tilbudet under tilbud i kulturskolen.

Undervisning i kulturskolen

Undervisninga i kulturskulen er organisert som individuell undervisning eller gruppeundervisning. Undervisningsformene vil være varierende. Noen av tilbudene vil organiseres som et komprimert skoleår, der undervisninga vil være en blanding av ukes undervisning og helgeseminar. Undervisninga kan være i skoletid, sfo- tid eller på ettermiddag/ kveld og også helg.

Forestillinger, konserter og seminarer er en del av års hjulet til kulturskolen og blir regnet som en del av undervisningstilbudet i kulturskolen.

Undervisning i musikkinstrument

Elever på instrument får arbeide med musikk innen ulike sjangre. Elevene lærer både notespill, gehørspill og improvisasjon. Undervisninga er organisert som individuell undervisning eller i små grupper.

Undervisning i større grupper

Noen av våre tilbud organiseres som gruppeundervisning, som visuell karusell og dans. Ved å arbeide med disse kunstformene i gruppe lærer eleven seg å samarbeide med andre i ulike kunstuttrykk, samtidig som en utvikler seg individuelt. Tilbudene som er basert på gruppeundervisning er avhengig av mange søkere. Mobiliser gjerne andre i ditt nærmiljø eller ved din skole til å søke plass hos oss.

Betalingssatser for Lesja og Dovre kulturskole, fra 01.08.2021

Individuell undervisning, kr pr årstime 2960,-

Gruppeundervisning, kr pr årstime 2960,-

Leie av instrument, kr pr år 330,-

Pris for kortere kurs blir satt etter kursets omfang og regulert etter vedtatte priser for årstimene i kulturskolen.

Se vår hjemmeside for mer info om kulturskolen og våre tilbud www.lesjadovrekulturskole.no 

 

Søkere må kontakte kulturskolen innen 10. januar! Drømmestipendet er et samarbeid mellom Norsk kulturskoleråd og Norsk Tipping. Gjennom denne stipendutdelingen ønsker vi å synliggjøre kommunenes arbeid for barn og unge.

Vårt håp er at Drømmestipendet skal være verdifull inspirasjon og et viktig bidrag til å oppfylle mange unge kulturutøveres drømmer.

UKM norddalen arrangeres i Otta kulturhus fredag 31. januar - Lørdag 1. februar  2020. Alle ungdommar mellom 10 og 20 år kan delta på UKM.

 Velkommen til kulturskolens juleforestilling!

Faget er visuell kunst der elevene arbeider med ulike kunstneriske virkemidler som materialer, redskap og teknikker. Elevene har egne ideer om hva de ønsker å lage, og jobber målrettet med å få det resultatet de ønsker. Elevene utvikler sin uttrykksevne, formsans og kunstfaglige ferdigheter.

Elevar frå Lesja og Dovre kulturskole, skulekorpsa i Lesja og Dovre, og profesjonelle utøvarar samlast til ei stor framsyning. Torsdag 11.april kl. 18.00 i Lesja kulturhus.

Vil du lære å spille trekkspill? Søk plass nå!

Kulturskolen bytter system fra 1.1.19. Det vil derfor ikke gå an å søke plass elektronisk i perioden 1.1- 1.4 2019.

Vi starter opp med undervisning i trekkspill etter nyttår. Tilbudet er fra 4. trinn.

Kulturskolen er i gang med produksjon av årets juleforestilling.

Unge talenter er et tilbud til barn og ungdom i Gudbrandsdalen som har en sterk interesse og motivasjon for å utvikle seg innen musikk eller dans. Talentutviklingsprogrammet er ikke ment å erstatte tilbud som kulturskole, korps eller lignende tilbud, men komme i tillegg – for å gi ekstra inspirasjon til egenutvikling, gi elevene muligheten til å treffe likesinnede og motiveres av hverandre.

Kontakt

Anethe Kleven
Kulturkonsulent/kulturskolerektor
Mobil 910 00 414