Lesja og Dovre kulturskole

Lesja og Dovre er en interkommunal kulturskole som tilbyr opplæring i kunst- og kulturfag.

Har du lyst til å synge eller spille et instrument? Tegne, male og skape med hendene dine? Da er kulturskolen stedet for deg!

Vi underviser i alle skolekretser i kommunene våre og har noe samlingsbasert gruppeundervisning.

Se våre tilbud for hvordan fagene er organisert.

Vi har samarbeid med opplæring i blåseinstrumenter og slagverk med Lesjaskog Skulemusikk og Dovre skolekorps. Se mer om korps tilbudet under tilbud i kulturskolen.

Undervisning i kulturskolen

Undervisninga i kulturskulen er organisert som individuell undervisning eller gruppeundervisning. Undervisningsformene vil være varierende. Noen av tilbudene vil organiseres som et komprimert skoleår, der undervisninga vil være en blanding av ukes undervisning og helgeseminar. Undervisninga kan være i skoletid, sfo- tid eller på ettermiddag/ kveld og også helg.

Forestillinger, konserter og seminarer er en del av årshjulet til kulturskolen og blir regnet som en del av undervisningstilbudet i kulturskolen.

Undervisning i musikkinstrument

Elever på instrument får arbeide med musikk innen ulike sjangre. Elevene lærer både notespill, gehørspill og improvisasjon. Undervisninga er organisert som individuell undervisning eller i små grupper.

Undervisning i større grupper

Noen av våre tilbud organiseres som gruppeundervisning, som Sangstund med Martine eller ukulele. Ved å arbeide med disse kunstformene i gruppe lærer eleven seg å samarbeide med andre i ulike kunstuttrykk, samtidig som en utvikler seg individuelt. Tilbudene som er basert på gruppeundervisning er avhengig av mange søkere. Mobiliser gjerne andre i ditt nærmiljø eller ved din skole til å søke plass hos oss.

Betalingssatser for Lesja og Dovre kulturskole, fra 01.01.2023:

Individuell undervisning, kr pr år: 3035,-

Gruppeundervisning, kr pr år: 3035,-

Leie av instrument, kr pr år: 338,-

Pris for kortere kurs blir satt etter kursets omfang og regulert etter vedtatte priser for årstimene i kulturskolen.

Se vår hjemmeside for mer info om kulturskolen og våre tilbud www.lesjadovrekulturskole.no 

 

Ønsker du å være elev i kulturskolen fra neste skoleår, kan du søke om plass nå og innen 1. mai. 

Søkere må kontakte kulturskolen innen 10. januar! Drømmestipendet er et samarbeid mellom Norsk kulturskoleråd og Norsk Tipping. Gjennom denne stipendutdelingen ønsker vi å synliggjøre kommunenes arbeid for barn og unge.

Vårt håp er at Drømmestipendet skal være verdifull inspirasjon og et viktig bidrag til å oppfylle mange unge kulturutøveres drømmer.

 Velkommen til kulturskolens juleforestilling!

Faget er visuell kunst der elevene arbeider med ulike kunstneriske virkemidler som materialer, redskap og teknikker. Elevene har egne ideer om hva de ønsker å lage, og jobber målrettet med å få det resultatet de ønsker. Elevene utvikler sin uttrykksevne, formsans og kunstfaglige ferdigheter.

Elevar frå Lesja og Dovre kulturskole, skulekorpsa i Lesja og Dovre, og profesjonelle utøvarar samlast til ei stor framsyning. Torsdag 11.april kl. 18.00 i Lesja kulturhus.

Vil du lære å spille trekkspill? Søk plass nå!

Kulturskolen bytter system fra 1.1.19. Det vil derfor ikke gå an å søke plass elektronisk i perioden 1.1- 1.4 2019.

Vi starter opp med undervisning i trekkspill etter nyttår. Tilbudet er fra 4. trinn.

Kulturskolen er i gang med produksjon av årets juleforestilling.

Kontakt

Martine Haugen
Rektor Lesja og Dovre Kulturskole
Mobil 975 95 638