Kulturmidler NY frist 15. juni 2020.

Klikk for stort bildeLag og foreninger i Dovre kommune kan søke om årlig tilskudd gjennom ordningen kulturmidler. Søknadsfrist er utsatt til 15. juni 2020. 

Frist for innsending av kulturmiddel søknader er i år utsatt til 15. juni, grunnet koronavirus. Det er flere lag som ikke har fått gjennomført årsmøter pga. denne situasjonen, og kommunehuset vil fortsatt være stengt for publikum tom. 14. april. 

Som følge av dette vil fordelingen av kulturmidler bli foretatt på høsten 2020, medio september. 

Vi følger utviklingen av situasjonen, og de råd og restriksjoner som blir vedtatt nasjonalt og lokalt. Om situasjonen vil tilta, kan fristene flyttes fram. 

Det søkes på egne skjema som er lagt ved i denne artikkelen.

Det går også an å benytte seg av elektronisk søknadsskjema på kommunens nettside.Dette finner du under fanen søknadsskjema på forsiden. Skjemaet heter  Driftstilskudd til frivillige organisasjoner – søknad.

Søkere til Musikk, dans, andre fyller ut 1 skjema for kulturmidler

  • søknadsskjema med evt. prosjektsøknad på s.2.

Søkere til Idrett fyller ut 3 skjemaer for kulturmidler;

  • søknadsskjema
  • rapportskjema for hovedlag/ gruppe
  • aktivitetsrapport for hvert underlag av hovedlaget.

Vedlegg som kreves til søknaden:

1. Vedtatt årsmelding for året før tildelingsåret

2. Revidert regnskap for året før tildelingsåret, underskrevet av revisor

3. Driftsbudsjett for søknadsåret med planlagte utgifter og inntekter

4. Vedtatt aktivitetsplan for søknadsåret

 NB! Se også retningslinjer for tildeling av kulturmidler i linkene nedenfor.

- Idrett.

- Musikk, dans, andre.

For spørsmål knyttet til ordninga, kontakt kulturkonsulent.

Søknadsskjema kan lastes ned fra denne siden, eller de kan hentes i papirform på kommunehuset i reolen for brosjyrer ved inngangen.

Søknadsskjemaer:

 

Kontakt

Anethe Kleven
Kulturkonsulent/kulturskolerektor
Mobil 910 00 414