Kulturmidler med søknadsfrist 15. april.

Klikk for stort bildeLag og foreninger i Dovre kommune kan søke om årlig tilskudd gjennom ordningen kulturmidler. Søknadsfrist er 15. april 2019.

Det søkes på egne skjema som er lagt ved i denne artikkelen.

Søkere til Musikk, dans, andre fyller ut 1 skjema for kulturmidler

  • søknadsskjema med evt. prosjektsøknad på s.2.

Søkere til Idrett fyller ut 3 skjemaer for kulturmidler;

  • søknadsskjema
  • rapportskjema for hovedlag/ gruppe
  • aktivitetsrapport for hvert underlag av hovedlaget.

Vedlegg som kreves til søknaden:

1. Vedtatt årsmelding for året før tildelingsåret

2. Revidert regnskap for året før tildelingsåret, underskrevet av revisor

3. Driftsbudsjett for søknadsåret med planlagte utgifter og inntekter

4. Vedtatt aktivitetsplan for søknadsåret

 NB! Se også retningslinjer for tildeling av kulturmidler i linkene nedenfor.

- Idrett.

- Musikk, dans, andre.

For spørsmål knyttet til ordninga, kontakt kulturkonsulent.

Søknadsskjema kan lastes ned fra denne siden, eller de kan hentes i papirform på kommunehuset i reolen for brosjyrer ved inngangen.

Søknadsskjemaer:

 

Kontakt

Anethe Kleven
Kulturkonsulent/kulturskolerektor
Mobil 910 00 414