Arrangementstilskudd er en tilskuddsordning med søknadsfrist 15. april for våren og 15. oktober for høsten.

Kr. 30 000,- til kulturformål fordeles på to søknadsrunder i året.

Tilskudd kan gis til personer, organisasjoner eller institusjoner i Dovre kommune som fremmer lokal kultur og aktivitet.

Her finner du informasjon om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet, kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg.

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,4 milliard kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjonar i 2018. Søk om momskompensasjon på Lotteri- og stiftelsestilsynet  sine nettsider www.lottstift.no

Lag og foreninger i Dovre kommune kan søke om årlig tilskudd gjennom ordningen kulturmidler.

Søknadsfrist er 15. april 2018.