Kulturmidler med søknadsfrist 15. april.

Lag og foreninger i Dovre kommune kan søke om årlig tilskudd gjennom ordningen kulturmidler.

Søknadsfrist er 15. april 2018.

Det søkes på egne skjema som er lagt ved i denne artikkelen, under fil nedenfor.

Søkere til Musikk, dans,  andre fyller ut 1 skjema for kulturmidler; søknadsskjema med evt. prosjektsøknad.

Søkere til idrett fyller ut 3 skjema for kulturmidler; søknadsskjema, rapportskjema for hovedlag/ gruppe og aktivitetsrapport for hvert underlag av hovedlaget.

 

Vedlegg som kreves til søknaden:

1. Vedtatt årsmelding for året før tildelingsåret

2. Revidert regnskap for året før tildelingsåret, underskrevet av revisor

3. Driftsbudsjett for søknadsåret med planlagte utgifter og inntekter

4. Vedtatt aktivitetsplan for søknadsåret

 NB! Se også retningslinjer for tildeling av kulturmidler i linkene under fil.

- Idrett.

- Musikk, dans, andre.

Trenger laget hjelp til utfylling av søknaden, møt opp på Dombås bibliotek tirsdag 3. april kl. 17.00- 19.30. Kulturkonsulenten er tilstede, og det er skjema for utfylling tilgjengelig.

 

 

Kontakt

Anethe Kleven
Kulturkonsulent/kulturskolerektor
Mobil 910 00 414