Kultur

Dovre kommune skal gjennom sin kulturpolitikk øke innbyggernes trivsel og livskvalitet basert på varierte kulturtilbud  og muligheter til opplevelse og egenaktivitet basert på egne forutsetninger.

Anethe Kleven Kulturkontoret i samarbeid med andre aktører som frivillige og andre virksomheter skal bidra til at Dovre kommune er en kommune du vil trives i.

Vi har ulike tilskudd der aktører kan søke om midler til kulturaktiviteter. Oversikt over tilskudd finner du i egen fane under Kultur, idrett og fritid.

Gjennom året har vi ulike arrangement for barn og unge, der vi samarbeider tett med andre kommuner i Nord- Gudbrandsdalen og med vår nabo kommune Lesja.

UKM- Ung Kultur Møtes arrangeres i februar i Otta Kulturhus. Se mer info om UKM i egen fane under Kultur.

Natt på Museet- arrangeres i september på Lesja Bygdemuseum. Natt på Museet er et samarbeid mellom kultursektoren i Lesja og Dovre og Gudbrandsdalsmusea. Se mer info om Natt på museet i egen fane under kultur.

Ungdomsmusikalen i Nord- Gudbrandsdal er et musikal prosjekt for ungdom i alder 15- 25 år, et samarbeid mellom de 6 kommunene i Nord- Gudbrandsdal.

Kulturkontoret har også ansvaret for Kulturprisen og Idrett- og kulturstipend. Du finner mer info om disse ordningene i egen fane under kultur.

dans

Unge talenter er et tilbud til barn og ungdom i Gudbrandsdalen som har en sterk interesse og motivasjon for å utvikle seg innen musikk eller dans. Talentutviklingsprogrammet er ikke ment å erstatte tilbud som kulturskole, korps eller lignende tilbud, men komme i tillegg – for å gi ekstra inspirasjon til egenutvikling, gi elevene muligheten til å treffe likesinnede og motiveres av hverandre.

Arrangementstilskudd er en tilskuddsordning med søknadsfrist 15. april for våren og 15. oktober for høsten.

Kr. 30 000,- til kulturformål fordeles på to søknadsrunder i året.

Tilskudd kan gis til personer, organisasjoner eller institusjoner i Dovre kommune som fremmer lokal kultur og aktivitet.

Her finner du informasjon om tilskudd til anlegg for idrett og fysisk aktivitet, kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg.

Drømmestipendet 2018 1

Drømmestipendet er et samarbeid mellom Norsk tipping og Norsk kulturskoleråd. Hvert år mottar 100 utøvere innen ulike kunst sjangre Drømmestipendet på kr. 15 000,-.

Lag og foreninger i Dovre kommune kan søke om årlig tilskudd gjennom ordningen kulturmidler.

Søknadsfrist er 15. april 2018.

Aktivitet 2

Kulturdepartementet oppretter en ny tilskuddsordning finansiert av spillemidlene til idrettsformål for å bidra til etablering av nye typer anlegg for egenorganisert fysisk aktivitet.

 

UKM logo

Ung kultur møtes i Otta kulturhus 10.- 11. februar.

Kontakt

Anethe Kleven
Kulturkonsulent/kulturskolerektor
Mobil 910 00 414