Smittevernråd ved besøk på Fredheim omsorgssenter

Når det gjeld tilrettelegging av besøk på Fredheim omsorgssenter følgjer vi dei råd som kjem frå Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og smittevernlegen i kommunen. Hovudpunkta står under og du får informasjon når ringer for å melde om besøket. Vi ønskjer at besøket skal foregå under trygge rammer til glede for alle.

Folkehelseinstituttet skriv:

"Smittevernrådene som er utarbeidet for de kommunale helse- og omsorgsinstitusjonene har som formål å forebygge at SARS-CoV-2 kommer inn i og sprer seg i institusjonene, uten å begrense beboernes sosiale liv mer enn nødvendig. Det er viktig å legge til rette for besøk, samtidig som det er viktig å unngå at besøkende fører med seg smitte inn på helse- og omsorgsinstitusjoner, særlig der det bor personer i risikogrupper."

 • Før besøk:  Ring til avdelinga og avtal tidspunkt for besøket.
  • Gul avdeling tlf. 469 19 167
  • Blå avdeling tlf. 911 27 562
  • Grøn avdeling tlf. 941 34 701
  • Furumoen tlf. 469 57 534
  • Hyblar/omsorgsbustadar tlf. 957 25 629
 • Det blir ført protokoll med tidspunkt, namn og telefonnummer for alle besøkande, grunna eventuell smittesporing seinare. 
 • Det er viktig at alle besøkande utfører håndhygiene ved ankomst, også ved besøk utandørs.
 • Besøkande går direkte til og frå pasientrom og oppheld seg ikkje  i fellesareal. Vi tilrår også at besøk fortsatt kan gjennomførast ute.
 • Besøkande held minst 1 meters avstand til tilsette, andre pasientar/bebuarar og den dei besøker. 

Dersom besøkande i ettertid har symptom på covid-19 med påfølgande prøvetaking, skal dei opplyse at dei har vore på besøk på Fredheim omsorgssenter som del av smittesporinga.

Vi tek vare på kvarande ved å følgje smittevernråda. Godt besøk!