Tiltak i Dovre

12. februar 2022 fjerna regjeringa alle forskriftsfesta tiltak mot covid-19, og Dovre har ingen eigne lokale vedtak.

Jula nærmar seg og også i år må vi feire med nasjonale reglar og tiltak.