Sjølvregistrering av heimetest

Det er ikkje lenger nødvendig å registrere positive testar.

Har du testa positivt på ein heimetest, bør du:
- vera heime så lenge du er sjuk. Les meir om smitte og isolasjon.
- u​nngå kontakt med personar som har auka risiko for å bli alvorleg sjuke.
- sjekke om du treng ein bekreftande pcr-test.
- kontakte lege om du har behov for helsehjelp.