Transporttjeneste for funksjonshemmede (TT-kort)

TT-ordningen er en fylkeskommunalt finansiert transportstøtteordning og er for personer som på grunn av funksjonshemming har vansker med å benytte kollektive transportmidler.

Tjenesten er et tilbud (ikke lovpålagt) til de som har behov for spesialtransport, som skal bidra til at forflyttingshemmede skal kunne leve et så aktivt liv som mulig. 

Naturlig alderdomssvekking og mangel på kollektivtilbud er ikke grunnlag nok for å bli godkjent som TT-bruker. Du vil heller ikke bli prioritert dersom du benytter deg av støtteordninger til bil eller du bor på institusjon. Yngre, samfunnsaktive funksjonshemmede, de som bruker rullestol, har dårlig syn o.a. funksjonshemninger blir prioritert.

TT-kort utløser en økonomisk støtte i form av verdikuponger. Disse kupongene brukes til transport med drosje. Ordningen skal brukes til «frie» reiser som kultur arrangement, sosiale aktiviteter og andre fritidsreiser. NB! den skal ikke brukes til legebesøk, reiser som dekkes av folketrygden, skyss til og fra skole/arbeid eller til opphold i institusjon/sykehus.
Oppland fylkeskommune bestemmer antall TT-hjemler som skal innvilges i hver kommune.

Søknad om transporttjeneste for funksjonshemmede blir innvilget under forutsetning om at kommunen har ledig hjemmel. Ansvarlig for ordninga er Oppland Fylkeskommune mens det er kommunen som har ansvar for tildeling. Det er i dag mange flere søknader enn det er hjemler.

 

Hvordan søke:

Papirsøknaden sendes til

Ergoterapitjenesten, Helsehuset
Lars Moens veg 3 
2660 Dombås

Søknadene blir behandlet fire ganger årlig. Ved innvilget søknad får en tilsendt verdikuponger med forskjellige pålydende og med beskrivelse av hvordan de skal brukes. Det er en egenandel tilsvarende bussbillett.

Kontakt

Eva Nyløkken Halgunset
Ergoterapeut
Mobil 906 74 182