Trygghetsalarm

Trygghetsalarm kan leies ut til personer som bor alene i husholdningen, og som har en helsetilstand som gjør det mer enn alminnelig sannsynlig at akutt behov for hjelp kan oppstå.

Trygghetsalarmen besvares av ansatt i pleie- og omsorgsavdelingen. Ansatte i p/o-avdelingen tar kontakt med på forhånd avtalt kontaktperson. Det er dermed denne kontaktpersonen som tar kontakt med bruker når alarmen utløses.

Bruker må oppgi 3 personer som er villige til å være kontaktpersoner. Bruker må alltid bære utløserenheten på seg. Alarmen må testes etter fastsatte rutiner.

Adresse

Besøksadresse: Fredheim omsorgssenter, Hjerleids vei 18, 2662 Dovre

Telefon sentralbord: 61 24 20 20.

Epostadresse: fredheim.omsorgssenter@dovre.kommune.no