Omsorgslønn

Omsorgslønn kan tildeles omsorgspersoner som har et særlig tyngende omsorgsarbeid, det vil si omsorg for et familiemedlem som er betydelig mer tyngende enn det som normalt kan ventes å være i en familie.

For å få omsorgslønn skal den pårørendes arbeid være vurdert til å være ”best og nødvendig” for hjelpemottakeren. Omsorgslønnen er ikke ment å være en timelønn for faktisk utført omsorgsarbeid, men en økonomisk påskjønnelse for viktig og godt utført omsorgsarbeid til et familiemedlem.

Adresse

Besøksadresse: Fredheim omsorgssenter, Hjerleids vei 18, 2662 Dovre

Telefon sentralbord: 61 24 20 20.

Epostadresse: fredheim.omsorgssenter@dovre.kommune.no