Langtidsopphold

Langtidsopphold på Fredheim kan det gis tilbud om når alle andre hjelpetiltak er vurdert og/eller utprøvd og ikke dekker de aktuelle omsorgsbehovene.

Personer som på grunn av alder eller sykdom ikke lenger har mulighet for å klare seg i egen bolig med hjemmetjenester kan søke om langtidsopphold.

Vi lover

 • Opphold på enerom med bad og toalett. Alle får fastholde sin egen døgnrytme, og det er tilrettelagt for et skjermet privatliv.
 • Nødvendig hjelp til alle personlige funksjoner. Motivering til selvhjelp.
 • Fire fullverdige måltider pr. døgn. Kaffe og kaker. Individuelt tilrettelagt hjelp ved alle måltider.
 • Medisiner og nødvendig medisinsk forbruksmateriell.
 • Nødvendig ergo- og fysioterapi.
 • Legetilsyn. Tilsynslege til stede 2 dager i uka.
 • Tannhelsetjeneste.
 • Tilbud om kjøp av hår- og fotpleietjenester.
 • Sosiale aktiviteter.
 • Tilbud om hobbyaktiviteter ("arbeidsstue").
 • Vask av privat tøy
Vi forventer
 • at du og din familie bidrar til et trivelig miljø for andre beboere og ansatte
 • respekt for at personalet ikke hjelper på områder du kan klare deg selv
 • at familien bistår med tjenester utover det institusjonen kan tilby
 • at familien hjelper deg med å opprettholde kontakt med øvrig familie og venner
 • at du, evt. familie, numererer alt tøy, også når nytt tøy kommer til etter hvert
 • at familien kan bistå med praktiske gjøremål som orden/renhold i skuffer og skap, blomsterstell o.l. på ditt eget rom
 • at du selv (evt. i samarbeid med familien) har ansvar for penger og verdisaker du har med deg 

Adresse

Besøksadresse: Fredheim omsorgssenter, Hjerleids vei 18, 2662 Dovre

Telefon sentralbord: 61 24 20 20.

Epostadresse: fredheim.omsorgssenter@dovre.kommune.no