Demensomsorg

På Fredheim omsorgssenter er 2 avdelinger tilrettelagt for mennesker med demenssykdommer.

For hjemmeboende med demenssymptomer kan hukommelsesteamet tilby:

  • kartlegging og utredning av symptomer på demens i en samtale med den syke og pårørende
  • kartlegging av hjelpebehov
  • foreslå hjelpemidler som støtter hukommelse
  • initiativ til å starte individuell plan
  • veiledning

I hukommelsesteamet er:

Eva Stavne, vernepleier med spesialkompetanse i demensomsorg. Tlf. 469 57 534.

Ingvild Sveen, sykepleier og demenskoordinator i hjemmesykepleien. Tlf. 917 12 486.

Adresse

Besøksadresse: Fredheim omsorgssenter, Hjerleids vei 18, 2662 Dovre

Telefon sentralbord: 61 24 20 20.

Epostadresse: fredheim.omsorgssenter@dovre.kommune.no