Dagopphold

Det kan gis tilbud om dagopphold der bruker av ulike årsaker ikke kan klare seg hjemme om dagen, men kan klare seg hjemme resten av døgnet.

Dagopphold inneholder:

  • transport til og fra hjemmet
  • sammenfallende måltider
  • sammenfallende sosiale aktiviteter
  • evt. bistand til personlig hygiene, sårskift eller andre nødvendige personlige funksjoner du trenger personbistand til
  • mulighet for hvile på tilrettelagt hvilerom
  • tilbud om hobbyaktiviteter ("arbeidsstue")

Adresse

Besøksadresse: Fredheim omsorgssenter, Hjerleids vei 18, 2662 Dovre

Telefon sentralbord: 61 24 20 20.

Epostadresse: fredheim.omsorgssenter@dovre.kommune.no