Brukerstyrt personlig assistent (BPA)

BPA er en alternativ organisering av praktisk og personlig hjelp for personer som har et omfattende behov for bistand i dagliglivet.

Målgruppen er personer som har en betydelig funksjonshemming og et bistandsbehov, som er av en slik art at det mer hensiktsmessig kan ivaretas gjennom brukerstyrt personlig assistanse enn gjennom de etablerte omsorgstjenestene.

Ordningen etableres gjennom et nært samarbeid mellom bruker og pleie- og omsorgsavdelingen. Det er som oftest brukeren som er arbeidsleder.

Kontakt

Finn Bergseth
Pleie- og omsorgsleder
Telefon 906 63 667
Mobil 906 63 667

Adresse

Besøksadresse: Fredheim omsorgssenter, Hjerleids vei 18, 2662 Dovre

Telefon sentralbord: 61 24 20 20.

Epostadresse: fredheim.omsorgssenter@dovre.kommune.no