Brukerstyrt personlig assistent (BPA)

BPA er en alternativ organisering av praktisk og personlig hjelp for personer som har et omfattende behov for bistand i dagliglivet.

Målgruppen er personer som har en betydelig funksjonshemming og et bistandsbehov, som er av en slik art at det mer hensiktsmessig kan ivaretas gjennom brukerstyrt personlig assistanse enn gjennom de etablerte omsorgstjenestene.

Ordningen etableres gjennom et nært samarbeid mellom bruker og pleie- og omsorgsavdelingen. Det er som oftest brukeren som er arbeidsleder.

Kontakt

Gunn Sverdrup
Pleie- og omsorgsleder
Telefon 480 67 683
Mobil 480 67 683

Adresse

Besøksadresse: Fredheim omsorgssenter, Hjerleids vei 18, 2662 Dovre

Telefon sentralbord: 61 24 20 20.

Epostadresse: fredheim.omsorgssenter@dovre.kommune.no