Pasientrettigheter

Pasient- og brukerombudet skal arbeide for å ivareta pasientens og brukerens behov, interesser og rettssikkerhet overfor den statlige spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten, og for å bedre kvaliteten på disse tjenestene.
 
Noen av ombudets arbeidsoppgaver er å veilede, informere om rettigheter og bistå med å formulere og videreformidle spørsmål og klager.
 
Som kjent har pasient- og brukerombudet fått utvidet sitt arbeidsområde til også å gjelde kommunale helse- og omsorgstjenester. Ombudet ser det derfor som viktig å gjøre tilbudet bedre kjent overfor kommunens innbyggere.
 

Kontaktinformasjon
Telefon Hamar: 62 55 14 90
Telefon Gjøvik: 61 13 29 44
Postadresse: Postboks 4326, 2308 Hamar
E-post: ho@pasientogbrukerombudet.no

Sensitive opplysninger bør ikke sendes på epost