Støttekontakt (fritid med bistand)

Støttekontaktens viktigste oppgave er som regel å hjelpe den enkelte til en meningsfull fritid. Oppgavene vil kunne innebære sosialt samvær, fysisk aktivitet eller følge vedkommende til ulike fritidsaktiviteter. Tyngdepunktet i rollen som støttekontakt skal ligge på brukerens premisser og etter dennes ønsker. 

Målgruppe

Mennesker med psykisk utviklingshemming eller andre funksjonshemminger og sosiale problemer. Støttekontakt kan og være et godt tiltak når familien eller andre omsorgspersoner trenger avlastning.

 

Pris

Tjenesten er gratis.
 

Skjema

Søknadsskjema finner du her.  (PDF, 35 kB) Søknaden behandles av koordinerende enhet.
 

Lover og retningslinjer

Lovgrunnlag

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2, pkt. 6b.

Adresse

Besøksadresse: Helsehuset, Lars Moens veg 3, 2660 Dombås