Skolehelsetjenesten

Skolehelsetjenesten er en lovbestemt tjeneste som alle elever i grunnskolen og deres familier kan benytte seg av.

Vi ønsker å styrke elevens ressurser, og se den enkeltes muligheter framfor begrensninger.

Skolehelsetjenesten er et tilbud til aldersgruppen 5-20 år.

Husk at vi har taushetsplikt!

Hva gjør helsesøster i skolehelsetjenesten:

  • er tilgjengelig for elevene
  • vaksinerer ut fra anbefalt vaksinasjonsprogram
  • kan gi helseopplysning/veiledning individuelt eller i gruppe når du har spørsmål om for eksempel kosthold, pubertet, fysisk aktivitet, prevensjon, seksualitet og kjærester, forhold til familie og søsken, om du er trist eller engstelig eller har kroppslige plager
  • samarbeider med hjem, skole og andre hjelpetjenester
  • undervisning
  • forskriving av hormonell prevensjon til jenter fra 16 år 
  • selvtestestasjon for klamydia er tilgjengelig på ungdomsskolen og videregående

Kontakt

Oddny Garmo
Ordfører
Mobil 975 41 648
Ann Kristin Hagevold
Helsesøster
Mobil 917 56 762

Adresse

Besøksadresse: Helsehuset, Lars Moens veg 3, 2660 Dombås,

 
Telefon: 61 24 22 40
 

Det er ansatt egen helserådgiver for Nord-Gudbrandsdal videregående skole avd Dombås.
Mae-Iris Haarstad, tlf 916 48 538, mae-iris.haarstad@oppland.org