Psykisk helsetjeneste

Dovre kommunes psykiske helsetjeneste skal bidra til:

 • Økt mestring i hverdagen for innbyggere med psykiske plager og lidelser og deres pårørende
 • Forebygging av psykiske plager og lidelser

Ved behov for hjelp pga. psykiske plager eller lidelser, kan det tas direkte kontakt med psykisk helsetjeneste, men det anbefales først å ta kontakt med fastlege. Fastlegen vil ved behov, henvise videre til psykisk helsetjeneste.

For psykiske helsetjenester som gis med utgangspunkt i pasientens hjem, og som gis for å dekke et langvarig behov for helse- og omsorgstjenester, skal det fattes skriftlig enkeltvedtak. Hvis det blir aktuelt, vil det gis informasjon og bistand.

 

Psykisk helsetjeneste tilbyr oppfølging til: 

 • Voksne personer over 18 år med psykiske plager og lidelser, eller som står i fare for å utvikle dette
 • Ungdom mellom 16 og 18 år der det forventes langvarig oppfølging av psykisk helsetjeneste.
 • Pårørende til personer med psykiske plager og lidelser

Alle har rett til å få vurdert sitt behov for oppfølging av psykiske plager og lidelser.

 

Følgende pasientgrupper prioriteres høyt:

 • Personer med selvmordstanker/-risiko
 • Unge voksne
 • Personer med rusrelaterte lidelser
 • Personer med akutt innsettende eller forverring av alvorlig psykisk lidelse

 

Tjenesten omfatter:

 • Kartleggingssamtaler som ledd i vurdering av behov for videre oppfølging. Observasjon i hjemmet kan inngå i denne vurderingen
 • Individuelle behandlingssamtaler
 • Samtaler med pårørende (både barn og voksne), som omfatter informasjon og veiledning.
 • Aktivitetstilbud eller bistand til igangsetting av aktivitetstilbud til personer med alvorlige psykiske lidelser
 • Kurs i mestring av depresjon (KiD)
 • Kurs i mestring av belastning (KiB)
 • Generell informasjon om psykiske lidelser, rus, sorg og kriseprosesser hos voksne (kan tilbys til grupper etter henvendelse)

Kontakt

For øyeblikkelig hjelp

Legekontoret: tlf. 61 24 22 00

Legevakt: (utenom legekontorets åpningstider): tlf. 116117

Leena Kaarbø
Psykiatrisk sykepleier
Telefon 908 10 738
Kari Rudi
Fagansvarlig psykisk helsetjeneste / Psykiatrisk sykepleier
Telefon 404 48 116