Psykisk helsetjeneste

Hvem kan søke tjenester fra Psykisk helsetjeneste?

Tjenesten er for mennesker med psykiske lidelser og/eller ruslidelser, samt for pårørende og Dovres innbyggere generelt.
 

Hvordan bli henvist til Psykisk helsetjeneste?

Du kan selv ta kontakt med Psykisk helsetjeneste eller bli henvist av fastlege eller spesialisthelsetjeneste Er du bekymret for noen, kan du kontakte tjenesten for veiledning.
 

Saksbehandlingstid:

Du får et tilbud om ei samtale innen 3 uker. Ved unntak, får du beskjed.
 

Lovgrunnlag:

 

Klagerett:

Tjenester med vedtak kan klages til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det.
Du kan også klage på selve utførelsen av tjenesten. Klagen sender du til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Blir man ikke enige, kan du klage videre til Helsetilsynet i fylket.
 

Psykisk helsetjeneste kan tilby:

- Generell info og veiledning om psykiske lidelser, rus og sorg- og kriseprosesser
- Kartleggingssamtaler for å kartlegge din situasjon.
- Støttesamtaler
- Hjemmebesøk ved behov
- Kurs i mestring av depresjon (KiD)
- Kurs i mestring av belastning (KiB)
- Samtaler med barn der mor eller far slit psykisk/ruser seg
- Pårørendesamtale
- Oppfølging av bosatte flyktninger
- Hjelp ved utarbeidelse av Individuell plan (IP)
- Ansatte i tjenesten kan være Koordinator
- Psykisk helsetjeneste deltar i ansvarsgruppemøter og tverrfaglig samarbeid
- Psykisk helsetjeneste samarbeider med  Mental Helse lokal lag
- De ansatte er med i den kommunale psykososiale krisegruppa
 

Vi lover

- At du blir møtt med respekt
- At de ansatte er underlagt taushetsplikt
- At de ansatte møter opp i avtalt tid. Ved unntak får du beskjed
- At du får hjelp til selvhjelp


Vi forventer

- At du sier fra, hvis du ikke kan møte opp som avtalt
- At du er aktiv deltager i din sak
- At du gir tilbakemeldinger om tjenesten
- At du viser forståelse dersom de ansatte må prioritere akutte hendelser
 

Kostnader:

Tjenesten er gratis.
Kurs i Mestring av depresjon (KiD) og Kurs i Mestring av belastning (KiB) koster for tiden 550 kr.

Kontakt

Kari Rudi
Fagansvarlig psykisk helsetjeneste / Psykiatrisk sykepleier
Telefon 404 48 116
Leena Kaarbø
Psykiatrisk sykepleier
Telefon 908 10 738

Åpningstider

Tjenesten er tilgjengelig mandag-fredag.
Sommertid 01.04.-30.10 kl. 08.00-15.15.
Vintertid 01.11.-31.03 kl. 08.00-15.45.

Når Psykisk helsetjeneste ikke er tilgjengelig, kontakt legevakt tlf.nr. 116117.

Adresse

Besøksadresse: Psykisk helsetjeneste, Helsehuset, Lars Moens vei 3, 2660 Dombås